Royal Netherlands Air Force

Sinds 1990 verzorgt het Test and Training Centre in opdracht van de NRLAF diverse trainingen alsmede de selectieprocedure voor aankomend vliegers.

Vlieg Familiarisatie Meteorologen

Bij een adequate vluchtvoorbereiding hoort een voorlichting over de “te verwachten” meteorologische omstandigheden. De meteoroloog moet daarbij een zo duidelijk mogelijk beeld schetsen over de wind, bewolking, neerslag , turbulentie, ijsafzetting etc. op grond waarvan de vlieger kan plannen. Uiteraard zullen de verwachte omstandigheden wel eens verschillen met de actuele omstandigheden, maar vaak blijkt ook dat correcte voorspelde condities door luchtvarenden anders ervaren of geïnterpreteerd worden. Tijdens deze cursus wordt de meteoroloog geconfronteerd met de door hem opgestelde verwachtingen.


 

Vlieg Familiarisatie Vliegerartsen -psychologen

Voor elke vlieger, maar zeker voor een militair vlieger, iseen goede lichamelijk gesteldheid van belang vanwege de zware fysiologische en mentale belasting tijdens het vliegen. Niet zelden worden lichamelijke klachten veroorzaakt door psychische omstandigheden tijdens de opleiding of het operationeel vliegen. Om meer inzicht te krijgen in de lichamelijke en mentale belasting van een vlieger, volgen vliegerartsen en-psychologen van de KLU een verkorte vliegopleiding.Selectie Opleidbaarheid Luchtvarenden

Aankomend vliegers van de Koninklijke Luchtmacht en Marine worden bij TTC getest op capaciteiten die benodigd zijn om de verdere militaire vliegopleiding met succes te kunnen doorlopen. De testen worden afgenomen door ex-luchtmacht vliegers met een jarenlange ervaring als vlieginstructeur. De cijfermatige scores en de beoordeling van de testleider geven samen een goed beeld van de mogelijkheden van de kandidaat. Op basis van deze gegevens brengt TTC advies uit aan de Koninklijke Luchtmacht en -Marine.


 

Motivatievluchten KMA-kadetten Koninklijke Luchtmacht

KMA kadetten van de koninglijke Luchtmacht vliegen tijdens hun opleiding bij TTC een zestal vluchten met ex-luchtmacht vliegers. Tijdens deze vluchten raken ze bekend met diverse vliegomstandigheden en procedures. KMA kadetten die niet van plan zijn piloot te worden krijgen 1 motivatie vlucht, om op deze manier toch een indruk te krijgen wat vliegen inhoudt.


 

Vliegfamiliarisatie gevechts- en verkeersleider

Gevechtsleiders en verkeersleiders werken nauw samen
met de vlieger. Om de samenwerking optimaal te laten verlopen is het van belang dat zij inzicht hebben in het daadwerkelijke vliegen. Tijdens deze cursus worden diverse facetten belicht van de militaire- en civiele verkeersleiding